شاکر با تولید کار می کند

محصول

تولید برق رایگان با موتور آهنربایی نحوه ی کار و چند نمونه تولید موس کامپیوتر که با تنفس کار می کند

این موتور با استفاده از رانش قطبهای همنام آهنربای دائمی کار می کند در اشکال و نمونه های عمودی و افقی گوناگون ساخته شده ولی برای استفاده ی همزمان از جاذبه ی زمین و رانش آهنربای دائمی نمونه ی افقی بازدهی بهتری دارد در این تولید موس کامپیوتر که با تنفس کار می کند محققان واکایاما در ژاپن یک موس کامپیوتر تولید کرده اند که با نفس کاربر خود کار می کند

با ما تماس بگیرید

اینترنت چگونه کار می کند دیجیاتوتولید موتوری که با باد کار می کند

ولی چه چیزهایی اینترنت را تشکیل می دهند و باعث می شوند که کار کند؟ و چگونه؟ برای پاسخ به این پرسش ها، در ادامه این مقاله با دیجیاتو همراه شویدتولید موتوری که با باد کار می کند ، اما تصریح کرده که نمایشگر این موتور هم با استفاده از انرژی باد کار می کند و در صورت توقف آن از کار می افتد

با ما تماس بگیرید